© www.ayla.no ©

Fargeterapi

Kroppen har sju store energifelt (ofte kalt chakraer) som relaterer seg til de sju regnbuefargene. For å være i balanse og for å holde oss mentalt og fysisk friske, trenger vi energi. Fargeenergi er den mest naturlige energi vi kan tilføre kroppen. Fargene virker både positivt og negativt på oss. Ved å kjenne deg selv og dine positive og negative sider, kan du justere pluss og minus ved å tilføre mer energi av samme fargeegenskap eller tilføre en annen fargeenergi.

Klikk på bildet for å finne en nærmere beskrivelse av fargenes egenskaper.