Noen ting som jeg synes er underlig:


Mange av de store renholdsfirmaer forteller stadig om hvor flinke de er blitt, hvor bra forholdene til renholdere har blitt, hvor flott det er med “digitalt renhold”,(hva nå enn det er??) og hvordan de tar hensyn til at renholdere skal få nok tid til å utføre jobben sin uten å måtte løpe maraton hver dag.

Samtidig mister små og mellomstore jobber til de “store” hver dag, fordi de underbyr dem på pris. Vet av erfaring at mange av disse prosjektene er de nødt til å drive med tap.

Et eksempel fra sørlandet. Vi hadde som kunde en dagligvarebutikk. Her hadde vi priset oss litt for lavt, viste det seg, for å få jobben. Vi hadde renhold her 3 ganger i uken, og satt igjen med vekslepenger etter lønn og utgifter var betalt. Inn kommer en av de store, underbyr oss med nesten 30% og får selvfølgelig jobben (butikken er jo interessert i å spare penger!).

Det har vist seg i etterkant at kunden nå er misfornøyd med jobben som utføres, holdt på å si selvfølgelig..Dette er noe jeg ser hele tiden, og problemet blir at prisen blir presset for alle,marginer blir for små og snarveier tas.

Jeg er så heldig at jeg bruker Sota Planning Tool til mine kalkyler, og etter at jeg tok det i bruk, bommer jeg så og si aldri på tids bruk. Jeg vet hvor mye tid som behøves og gir tilbud ut fra dette. Sota er tilrettelagt slik at alle kan bruke det, om du har 1 eller 500 ansatte
På grunn av ting som er nevnt over med dumping av priser, hører jeg ofte at det eller det firmaet har gitt en mye lavere pris. Heldigvis kan jeg da vise til kalkyler og argumentere for at det er dette det vil koste. Heldigvis har vi mange fornuftige oppdragsgivere som hører på gode argumenter og ser at om de går for et firma som gir en “dumpingpris”, blir de sannsynligvis misfornøyd over tid.

Har også opplevd at kunder har valgt bort vårt tilbud, bare for å komme tilbake etter noen måneder, når det viser seg at tilbudet de fikk, var for godt til å være sant, renholdet var ikke til den standard som ble lovet. Renholderene fikk ikke nok tid til å utføre en god jobb.

Da tenker jeg, er dette en bevisst plan fra de “store” å presse priser for å bli kvitt mindre, men plagsomme konkurrenter?