Fra renholdsnytt november 2021
"Utvidet samarbeid
Tidligere i 2021 inngikk Sota Data for øvrig et samarbeid med Ayla Konsulent­tjenester, som er etablert av Tommy Rønning for blant annet å bistå Sota Data med oppfølging av kunder (tegne og registrere renholds­oppdrag), opplæring og annet." Link her