Sota Planning Tool

Komplett planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter, kommuner og andre aktører innen renhold

Det er en oppfatning i markedet at renholdsplanlegging både er vanskelig og krever kostbare systemer. Idéen bak Sota Planning Tool var å skape et paradigmeskifte rundt denne misoppfatningen. For å lykkes med bruken av Sota Planning Tool, kreves minimalt med forkunnskaper.