Her er det endel eksempler på hva du kan produsere i Sota Planning Tool Professional

 Alle eksempler er produsert av oss, ved hjelp av Sota Data Professional og SOTA Solution

Tegninger

Her er det litt forskjelige tegninger. Noen store prosjekter og noen mindre bygg.

Kalkyler

Forskjelige steg i kalkyledelen av Sota

Renholdsplaner

Renholdsplaner, både med og uten m2, gulvtyper og anmerkninger.
Med INST800, frekvensbasert renhold og behovsbasert renhold.

FDV - QR koder

Noen koder som kan testes, og også eksempler på rapporter til kunder  og oversikter til internt bruk.

Tidsbruk og styring

Eksempler på hvor god kontroll dere kan få ved hjelp av Sota.